ZAUFANIE.PLZAUFANIE.PLZAUFANIE.PL

 

Drukuj  Wyślij artykuł do znajomego 

Zarząd Diecezji
08 listopada 2010 | Kamil Raw

Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji, w realizacji statutowych celów Diecezji w okresie między posiedzeniami Rady Diecezji, jest Zarząd Diecezji, (zwany także Komitetem Zarządzającym Diecezji). Skład Zarządu Diecezji zmienia się w przypadku seniora okręgu w półrocznych okresach czasu. Natomiast w przypadku radnego/radnej w okresach 3 miesięcznych. Wspomniane zmiany są dokonywane na podstawie uchwały Rady Diecezji.

Obecny skład Zarządu Diecezji do posiedzenia Rady Diecezji w dniu 13 marca 2016 r. jest następujący:

  • Ryszard Jankowski - przewodniczący Diecezji
  • Tomasz Kosowski  - sekretarz/skarbnik
  • Jacek Igła - senior okręgu pomorskiego
  • Marian Cała - radny Diecezji (zbór Grudziądz)